Spracovanie formulárov

Spracovanie formulárov

Údaje z formulárov vyplnených ručne
vašimi klientmi prevedieme do elektronickej podoby.
Manuálne prepisovanie dát z formulárov
už nie je potrebné

Digitalizačné zariadenie umožňuje automatický automatizovaný zber dát

Digitalizačné zariadenie umožňuje automatizované vyťažovanie dát z papierových formulárov, a to aj v prípade, že sú vyplnené ručne. Takto získané dáta môžete ďalej spracovať alebo uchovávať podľa svojich konkrétnych potrieb a cieľov.

Výsledkom je zvyčajne menšia chybovosť a rýchly prístup k informáciám získaných z formulárov

Výsledkom takejto činnosti je zvyčajne menšia chybovosť dát a rýchly prístup k získaným informáciám. Zbavíte sa teda pracného vyhľadávania dát v papierových formulároch a vyhnete sa ich ručnému vkladaniu do svojho elektronického systému.