Digitalizácia a skenovanie knižných dokumentov

Digitalizácia a skenovanie knižných dokumentov

Vaše knižné dokumenty, čiže viazané dokumenty, ako sú knihy, noviny, časopisy, brožúrky, katalógy a iné, skenujem s náležitou opatrnosťou a bez následkov poškodania väzby.

Digitalizácia pomáha knižné dokumenty chrániť pred ich poškodením a následnou stratou informácií. Okrem iného umožňuje ich sprístupniť širokej verejnosti v elektronickej podobe. Na tento typ skenovania používame špeciálne knižné skenery.

Digitalizáciou a skenovaním získate:

 • rýchle a jednoduché vyhľadávanie kníh v knižnom archíve
 • rýchle a jednoduché vyhľadávanie v obsahu publikácií
 • prepojenie zdigitalizovaných dokumentov s vašou databázou, či iným elektronickým systémom
 • prepojenie kníh s ich katalógom
 • možnosť publikovania zdigitalizovaných knižných dokumentov na webe
 • možnosť tvorby digitálneho archívu alebo iného systému na prácu s dokumentmi
 • zdigitalizovaný text na tvorbu výťahov a rešerší
 • zachovanie väzby knižného dokumentu

U nás môžete naskenovať naozaj akúkoľvek publikáciu

Naše digitalizačné centrum je vybavené najnovšími skenermi, ktoré naskenujú 

 • rôzne veľkosti kníh
 • tvrdú väzbu
 • rôzne hrúbky kníh
 • akýkoľvek druh papiera
 • mäkkú väzbu