Katalogizácia a spracovanie kartotéky

Katalogizácia a spracovanie kartotéky

Digitalizácia kartotéky a vytvorenie elektronického systému na jej správu je trend posledných rokov u väčšiny súkromných či verejných knižníc, vedeckých inštitúcií a archívov. Pridajte sa k nim.

Pre knižnice, archívy a výskumné ústavy ponúkame katalogizáciu podľa medzinárodných knižničných a archívnych štandardov, ktoré si sami zvolíte. Pri špeciálnych archívoch zabezpečujeme popis a usporiadanie dokumentov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 • Katalogizácia

  Katalogizácia podľa
  medzinárodných štandardov

  vám umožní medziknižničnú spoluprácu s každou knižnicou na svete, ktorá daný medzinárodný štandard používa. Takáto katalogizácia napomáha spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na celosvetovej úrovni.

 • Katalogizácia

  Katalogizácia umožňuje
  zoskupovať dokumenty

  s rovnakými alebo podobnými atribútmi do logických štruktúr. Hovoríme o predmetovej klasifikácii, katalogizácii podľa autora, typu dokumentu alebo iných atribútov ako je rok či adresát.

 • Naskenujeme vašu papierovú kartotéku

  Naskenujeme vašu
  papierovú kartotéku

  a prevedieme ju do elektronickej podoby. Vytvoríme vám online katalóg a napojíme ho na konkrétne dokumenty. Podobne prepracujeme aj váš súčasný katalóg podľa štandardov, ktoré si zvolíte.