Indexovanie dokumentov

Indexovanie dokumentov

Nájdite svoje dokumenty rýchlo a jednoducho. Vďaka indexácii naskenovaných dokumentov dokážete nájsť každý požadovaný údaj.

Aby ste mohli pohodlne, rýchlo a efektívne využívať informácie z naskenovaných dokumentov, je nevyhnutné ich zindexovať. Bez pridania popisných informácií by efektívne vyhľadávanie v zdigitalizovaných dokumentoch nebolo možné. V dokumentoch vytvoríme záložky, ktoré vám umožnia listovať v ňom po kapitolách alebo jednotlivých obsahových celkoch.

Indexáciu vytvárame podľa vašich
konkrétnych požiadaviek:

  • na základe už používaných označení, metadát, kľúčových slov, ktoré používate vo vlastnej databáze, podľa kapitol dokumentu

  • podľa formálnych a obsahových znakov dokumentov, akými sú napríklad veľkosť, rozmer, dátum, autor atď.

  • snímaním OCR a čiarových kódov, teda optickým rozpoznaním znakov, akými sú napríklad dokumenty označené čiarovým kódom ISBN kníh atď.