Ďalšie spracovanie už naskenovaných dokumentov

Ďalšie spracovanie už naskenovaných dokumentov

Aké sú ďalšie možnosti spracovania naskenovaných dokumentov? Využite potenciál digitálnych informácií naplno!

  • Vaše papierové dokumenty sú skenovaním ochránené pred fyzickým znehodnotením ako aj pred stratou informácií. Ak ich však chcete používať v digitálnej podobe je nutné ich ďalej spracovať a prispôsobiť vašim požiadavkám vrátane vnútropodnikových procesov.

  • Aj v prípade, že dokumenty máte už naskenované, môžete ich zhodnotiť ďalším spracovaním. Indexácia, katalogizácia a kompletné OCR spracovanie je možné pri dokumentoch, ktoré boli naskenované pred mnohými rokmi.

  • Vhodné spracovanie dokumentov vám umožní ich jednoduché a efektívne vyhľadávanie v systéme na správu a obeh dokumentov (DMS).