Kvalita a cena

Ťažíme z cenných skúseností, know - how, technologického zázemia a skúseného tímu. Staviame na osobnom prístupe a snahe o komplexné pochopenie potrieb zákazníkov.

Kvalita digitalizácie sa vo veľkej miere premieta do jej ceny. Nazbierané skúsenosti premieňame na rýchle, efektívne a finančne primerané riešenie. Zaplatíte len za kvalitu, ktorú naozaj využijete.

Čo ovplyvňuje cenu?

  • miesto realizácie
  • stav a typ dokumentov
  • spôsob skenovania
  • spôsob a rozsah indexácie dokumentov
  • parametre spracovania
  • požadovaná kvalita spracovania
  • spôsob archivácie